Mury miejskie

Miasto zostało otoczone murami już pod koniec XIII wieku, które tworzyły wokół niego olbrzymi owalny kształt. Dostęp do miasta umożliwiały cztery bramy: Górna, Dolna, Šindelářska i Hradišťska. Bramy zabezpieczały wieże w kształcie walca, jedynie przy Bramie górnej wieża była prostokątna. Charakter twierdzy nadawał miastu również od południa i zachodu nurt rzeki ‎Łaby; w tych miejscach znajdowały się fosy ze zwodzonymi mostami. Bardzo rzadko spotykana jest fortyfikacja dworu - mur miejski nie posiadał przejść z blankami, ale przechylony do środka pulpitowy daszek.

Od 1785 r mury miejskie przestały pełnić swoją rolę, ale jeszcze w 1841 roku otaczały prawie całe miasto. Również dzisiaj są widoczne ślady tychże fortyfikacji. W kilku miejscach możemy zaobserwować większe fragmentu, które przybliżają nam historię miasta - np. odcinek w ulicy Valová, następnie od strony zachodniej kościoła Jana Chrzciciela i przy Wieży Šindelářskiej. Spośród bram zachowała się część Bramy górnej (jej fragmenty można zauważyć na końcu uliczki Valové - po dziś dzień mówi się tutaj Na bramie) oraz część wieży Šindelářskiej. Spośród wież zachowała się jedynie Wieża Šindelářská.

Mury miejskie znajdują się na portalu map tutaj