Kościół św. Jana Chrzciciela

Ten gotycki kościół został wzniesiony w miejscu starego kościółka romańskiego, Był on dwukrotnie przebudowywany i powiększany. Swój obecny wygląd kościół otrzymał w latach 90-tych XIX wieku. Wieża kościoła została dobudowana do elewacji w 1644 roku i w  1894 roku została podniesiona do obecnych 64 metrów wysokości. Na wieży kościoła wiszą działające dzwony. Największy dzwon pochodzi z 1505 roku i nosi nazwę św. Jan, mówi się też na niego "Gruby" albo "Wielki". Kolejny dzwon, zwany "dzwonem śmierci", pochodzi z 1508 roku, z kolei trzeci "Čapek" zwany też "Południkiem" datuje się na rok 1540. Prócz dzwonów czas odmierza również nowoczesny zegar, którego dźwięk jest słyszalny co piętnaście minut.

Dnia 16 września 1817 roku w sklepionej komórce wieży kościoła Václav Hanka - czeski pisarz, poeta, znawca języka, historyk literatury, bibliotekarz i pedagog uniwersytecki "odkrył"  tzw. Rękopis królowodworski - najstarszy czeski tekst pisany zawierający XIV pieśni z XIII wieku. Mimo, iż okazało się, że z największym prawdopodobieństwem jest to falsyfikat, którego autorem jest Václav Hanka wraz ze swoim przyjacielem, poetą Józefem Lindą i najprawdopodobniej z innymi autorami, dokument ten w znacznym stopniu wpłynął na atmosferę odrodzenia narodowego i  dzięki czemu miasto w wyraźnym stopniu zapisało się w annałach historii Czech. Obecnie Rękopis królowodworski jest przechowywany w bibliotece Muzeum Narodowego w Pradze.

W lecie turyści mogą zwiedzać pomieszczenie celi rękopisu i wieży kościoła.

Lapidarium

W murze zamkowym za kościołem św.  św. Jana Chrzciciela (w lapidarium) został zamurowany gotycki półokrągły portal, pochodzący prawdopodobnie z kaplicy przyszpitalnej, nagrobek w stylu Empire z 1811 roku, obok bogato zdobiony portal w stylu Empire z  1791 roku oraz pięć płyt nagrobkowych.

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela można zwiedzać w otwarte dni lub też po wcześniejszym uzgodnieniu z przewodnikiem panem Josefem Langfelnerem.

Kościół znajduje się na portalu map tutaj.