Křížová cesta 21. století na Kuksu

Soubor patnácti pískovcových soch nese název "Příběh utrpení a nadějí člověka". Byl vysvěcen 4. října 2008 o svátku sv. Františka z Assisi. Má být novodobým pojetím 300 let staré myšlenky hraběte Františka Antonína Šporka, která se tehdy neuskutečnila pro spory hraběte s žirečskými jezuity.

Projekt vznikl z podnětu sochaře Vladimíra Preclíka, který je autorem skulptury s názvem Katedrála prosby. Bohužel se dokončení projektu, na kterém se podíleli významní čeští sochaři s blízkým vztahem k východním Čechám, nedožil.

Názvy soch a jejich autoři:

Zvěstování – Daniel Klose 
Vykoupení – Jan Hendrych 
Rouška Veroniky – Stanislav Hanzík 
Slza – Václav Fiala 
Zázrak nanebevstoupení – Vojtěch Adamec 
Hledač – Michal Šarše 
Trnová koruna – Ellen Jilemnická 
Krajina kříže – Čestmír Mudruňka 
Katedrála prosby – Vladimír Preclík
Lásky bolest – Jiří Marek 
Svatá rodina – Jan Koblasa 
Brána naděje – Jaromíra Němcová 
Světlo v temnotách – Ivan Jilemnický
Obelisk – Jiří Kačer 
Pieta – Marius Kotrba