Hospital Kuks

Hospital Kuks je evropským unikátním barokním komplexem, který nechal v první polovině 18. století postavit hrabě František Antonín Špork. Ročně tuto památku navštíví několik desítek tisíc turistů z České republiky i ze zahraničí. 

Špitální budova vám nabídne pohled na historii barokního umění a vývoj lékárenství od dob baroka po 20. století zachycují expozice v Českém farmaceutickém muzeu. Součástí komplexu je kostel Nejsvětější Trojice, pod nímž se nachází monumentální hrobka rodu Šporků, sakristie nebo barokní lékárna U Granátového jablka. V lapidáriu na vás čekají originály alegorií Ctností a Neřestí od nejvýznamnějšího českého barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna, kopie těchto soch lemují cestu před oběma křídly hospitalu. Hlavní hospitální chodba nabízí nově restaurovaný cyklus nástěnných maleb Tanec Smrti. Terasu hospitalu zase zdobí Braunova alegorie osmera Blahoslavenství. Prohlédnout si můžete také zahradu hospitalu s dalšími sochařskými díly, která znovu slouží jako bylinná, ovocnářská a zelinářská zásobnice. 

Na protějším břehu Labe, v místě bývalého zámku, zaujme kaskádové schodiště zdobené sochami chrlících Tritonů nad kaskádovitými žlaby, v nichž ve Šporkových dobách teklo během slavností víno. A tato tradice se s vinařskými slavnostmi do Kuksu opět vrátila.

V uplynulých letech prošel Hospital Kuks zásadní rekonstrukcí, která se podařila díky projektu KUKS – Granátové jablko a je svým rozsahem unikátní.