Přehrada Les Království (5 km)

Několik kilometrů od Dvora Králové nad Labem, proti proudu řeky Labe, se nachází přehrada Les Království, jedna z nejkrásnějších přehrad v Čechách. Jako pohádka působí přehradní hráz, věže, dům hrázného, vodní plocha i okolní rozsáhlé lesní porosty.

Důvodem k postavení této přehrady byla velká voda v červenci roku 1897, která byla tenkrát brána jako voda stoletá. Přehrada se začala stavět v roce 1910 zároveň s přehradou na horním toku Labe u Špindlerova Mlýna. Tyto dvě přehrady měly zabránit škodám, které velká voda z roku 1897 způsobila na Královédvorsku a Jaroměřsku. Přehrada u Dvora Králové nad Labem však do začátku války v roce 1914 dostavěna nebyla, byla dokončena až v roce 1919 a o dva roky později zde byla vybudována elektrárna.

Účel přehrady je především ochranný, tj. zachycování velké vody. Dalším úkolem je výroba elektrické energie a do třetice je to zlepšování průtoku při nízkých stavech vody. Od roku 1964 je přehrada chráněna jako kulturní památka, roku 2010 byla vyhlášena za národní kulturní památku. 

Přehrada Les Království se nachází v mapovém portálu zde.
Od června do září je pro vás otevřeno sezonní turistické informační centrum u přehrady Les Království

Turistické trasy – modrá, zelená
Cyklotrasa č. 2

Povodí Labe od 1.7.2021 otvírá expozici na přehradě Les Království. Návštěva je podmíněna on-line rezervací, kapacita je omezená z důvodu stále platných proticovidových opatření.

Bližší informace a rezervace zde: www.pla.cz/planet