Zabytki sakralne Dwór Królowej nad Łabą i okolice

Kaplica Świętej Trójcy w Žirči, autor: Tomáš Kubelka, Čarokraj.cz

Zabytki sakralne Dwór Królowej nad Łabą i okolice

Odwiedź kościoły, kościółki, kaplice, miejsca pielgrzymkowe, kapliczki i inne spokojne miejsca do kontemplacji... Przedstawimy Ci ich w Dworze Królowej nad Łabą i jego okolicach niezliczoną ilość.

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela - Dwór Królowej nad Łabą (zabytek kultury Republiki Czeskiej)

GPS: 50.4338508N, 15.8134708E

Kościół został zbudowany na początku XV wieku na miejscu romańskiej bazyliki z XIII wieku. Pod koniec XIX wieku wnętrze i wieża były częściowo regotyzowane. W 2007 r. przeprowadzona została rekonstrukcja wnętrz, podczas której odnaleziono kilka elementów archeologicznych. Na głównym ołtarzu w kościele stoi gotycka figura Matki Boskiej. Ta zgodnie z legendą uchroniła miasto przed spaleniem i najazdem wojsk szwedzkich podczas wojny trzydziestoletniej. Statuetka stała wcześniej na dawnym dolnym moście, a kiedy szwedzki oficer uderzył w nią szablą, jego żołnierzy niespodziewanie otoczyła gęsta mgła i nie mogli kontynuować ataku. W lochu wieży kościoła kapelan Pankrác Ignác Borč oraz Václav Hanka znaleźli 16 września 1817 kilka arkuszy pergaminu nazywanych Rękopis królowodworski.

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego - Dwór Królowej nad Łabą (zabytek kultury Republiki Czeskiej)

GPS: 50.4268286N, 15.8142489E

Zgodnie z legendą w IX wieku błądził tu czeski książę Borzywoj I. Obiecał Bogu, że jeśli wydostanie się z tych lasów, zbuduje kościół. Po chwili usłyszał pianie koguta i po jego głosie dotarł do domku węglarza. Przy domku stał drewniany krzyż. Książę Borzywoj spełnił swoją obietnicę i zlecił budowę Kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego, który był pierwszą budowlą sakralną na terenie miasta. Zamiast zrujnowanego drewnianego kościoła czeska królowa Maria Teresa zleciła w 1752 r. budowę kamiennego Kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego. W tle ołtarzowego malowidła ściennego znajduje się miasto Dwór Królowej nad Łabą w XVIII wieku.

Kościół św. Anny - Žireč

GPS: 50.4298075N, 15.8535392E

Pierwotnie kościół ewangelicki, później rzymskokatolicki kościół parafialny św. Anny został przebudowany w stylu barokowym przez jezuitów w latach 1668-1703 i poświęcony św. Annie. Jezuici otrzymali po Adamie Zilwarowi z Pilnikowa twierdzę zamkową i przebudowali ją na klasztor. W wyniku pożaru wsi w 1825 r. spalił się również kościół. Obecny ołtarz główny pochodzi z XIX wieku. Atrakcją kościoła jest barokowy carillon z Berlina, który jezuitom podarował hrabia Franciszek Antoni Szpork. Kościół jest własnością lokalnego Caritasu Červený Kostelec, który w byłym pałacu i klasztorze prowadzi dom św. Józefa przeznaczony dla pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane.

Kaplica Świętej Trójcy - Žireč (zabytek kultury Republiki Czeskiej)

GPS: 50.4119381N, 15.8523928E

Kaplica z figurą św. Salwatora pochodzi z 1726 roku. Autorem figury Boga Ojca jest Jan Sucharda, figurę Jezusa Chrystusa stworzyli bracia Müllerowie.

Kościół św. Jakuba Starszego - Bílá Třemešná (zabytek kultury Republiki Czeskiej)

GPS: 50.4461900N, 15.7387478E

Pierwotnie kościół parafialny pod wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła został zbudowany w XIV wieku a następnie zniszczony w czasach wojen husyckich. W XVII wieku został zbudowany obecny barokowy kościół jednonawowy, którego budowę zlecili Sadowscy ze Słoupna. Ołtarz w kościele jest rokokowy z XVIII wieku.

Kościół św. Jana Nepomucena - Huntířov (Vítězná)

GPS: 50.4729294N, 15.8062497E

Kościół św. Jana Nepomucena zbudowano w stylu neogotyckim na przełomie XIX i XX wieku. W 1982 r. został odświęcony i przekazany gminie Vítězná. Kościół wykorzystywano do organizowania koncertów i wystaw.

Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny - Kocléřov (Vítězná)

GPS: 50.4919386N, 15.7848339E

Neoromański kościół nazywany U Studánky został zbudowany pod koniec XIX wieku w miejscu mniejszej kaplicy. W 1848 r. w tym miejscu wodą z wytryskującego źródła uzdrowiona została niewidoma kobieta. Od tego czasu należy do miejsc pielgrzymkowych, w którym doszło do uzdrowień wielu chorych.

Kościół Trójcy Przenajświętszej - Kuks (część narodowego zabytku kultury Republiki Czeskiej)

GPS: 50.3979936N, 15.8894044E

Klasztorny kościół Najświętszej Trójcy zbudowano na początku XVIII wieku według projektu włoskiego architekta Giovanniego Battisty (Jana Chrzciciela) Alliprandi. Kościół jest częścią dawnego szpitala klasztornego i ma ośmioboczny plan. Na przedniej ścianie znajduje się grupa rzeźb Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Pod kościołem znajduje się grobowiec rodziny Szporków, w którym pochowany jest również założyciel tego kompleksu, hrabia Franciszek Antoni Szpork.

Kościół św. Józefa - Dubenec

GPS: 50.3711500N, 15.8102947E

Pierwotnie kościół parafialny pod wezwaniem św. Józefa został zbudowany w XIV wieku i poświęcony św. Wacławowi. Kościół został zniszczony przez husytów i ponownie odbudowany na początku XVII wieku. Czterdzieści lat później został uszkodzony przez wojska szwedzkie, a następnie renowowany przez jezuitów, którzy do budowli włączyli części pierwotnego kościoła. Budowa jednonawowego kościoła została zakończona w XVIII wieku i kościół został poświęcony św. Józefowi. Ołtarz główny z grupą rzeźb Świętej Rodziny wykonał Jiří František Pacák.

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - Chotěborky (zabytek kultury Republiki Czeskiej)

GPS: 50.3598992N, 15.7893014E Pierwotnie jednonawowy kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny został zbudowany w miejscu starszego kościoła drewnianego, który spłonął. O budowie kościoła istnieją zapisy z pierwszej połowy XIV wieku. W XV wieku kościół został ograbiony przez husytów, a w XVIII wieku został przebudowany w stylu barokowym. Nad gotyckim portalem znajduje się herb Alesza z Ryzmburga. Ołtarz główny pochodzi z XIX wieku. Obok kościoła stoi gotycka dzwonnica drewniana z XVI wieku. Na rynku znajduje się kolumna barokowa (nieruchomy zabytek kultury Republiki Czeskiej) pochodząca z XVIII wieku z figurą św. Jana Nepomucena. Kolumnę stworzył rzeźbiarz Matyasz Bernard Braun lub jego współpracownik Jiří František Pacák.

Kościół św. Krzyża - Choustníkovo Hradiště (zabytek kultury Republiki Czeskiej)

GPS: 50.4242486N, 15.8774258E

Pierwotnie jednonawowy kościół parafialny pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego stoi w miejscu drewnianej kaplicy z XVI wieku. W XVII wieku zbudowano mały kamienny kościół. Ten został w XVIII wieku zburzony, a zamiast niego zbudowano obecny późnobarokowy kościół. W grobowcu świątynnym zostały pochowane również siostry zakonne z dawnego klasztoru. Nad portalem południowym znajdują się herby rodów Sporck i Sweerts. Ołtarz główny został stworzony, jako kalwaria kamienna z dużym krzyżem.

Kaplica Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - Třebihošť

GPS: 50.4366492N, 15.7016631E

Kościół został zbudowany na koszt gminy i mieszkańców Třebihošta w 1822 roku w miejscu byłej drewnianej kaplicy z 1754 roku. Ołtarz zbudowano w 1869 roku. Nawa kościoła i przedsionek kościelny zostały dobudowane do kaplicy w 1901 r. W XVIII wieku do kaplicy zakupiono dzwon, który został zarekwirowany przez nazistów w 1943 r. W 1971 r. przez Rudolfa Manouška w Zbraslawi odlany został nowy dzwon.

Kościół św. Jana Nepomucena - Třebihošť, Zvičina (zabytek kultury Republiki Czeskiej)

GPS: 50.4548875N, 15.6954417E

Barokowy kościół został zbudowany w miejscu pierwotnego kościoła drewnianego, który został poświęcony Janowi Husowi. Budowę ukończono w 1711 roku, a prawie sto lat później dobudowano wieżę kościoła. W tej postaci kościół jest również wspomniany w wierszach Karola Wacława Raisa.

 

Obiekty niekatolickich świątyń

Zbór husycki Czechosłowackiego Kościoła Husyckiego - Dwór Królowej nad Łabą (zabytek kultury Republiki Czeskiej) 

GPS: 50.4332333N, 15.8163608E

Zbudowany w latach 1924–1925 za ofiarnej pomocy członków wspólnoty religijnej. Największą przestrzenią budynku jest sala modlitewna o pojemności ponad 300 osób, na czele z prezbiterium ze stołem ofiarnym i drewnianym krzyżem, amboną i drewnianą figurą mistrza Jana Husa autorstwa rzeźbiarza Pekárka. Na chórze, który rozciąga się po obu stronach wzdłuż bocznych ścian, znajdują się dwumanuałowe organy z ponad tysiącem piszczałek z 1946 r. Ich autorem jest Jan Tuček z Kutnej Hory. Schody na chór ciągną się dalej aż do wieży, gdzie znajduje się dzwonnica z jedynym dzwonem (Hieronim Praski), który pozostał po konfiskacie podczas II wojny światowej. Częścią budynku jest sala wykładowa i plebania.

Zbór Jana Amosa Komeńskiego - Bílá Třemešná

GPS: 50.4451389N, 15.7397369E

Zbór wiejski Czechosłowackiego Kościoła Husyckiego został zbudowany w latach trzydziestych XX wieku z datków gminy i od miejscowych mieszkańców.

Zbór parafialny Ewangelickiego Kościoła Czeskobraterskiego - Dwór Królowej nad Łabą

GPS: 50.4298075N, 15.8116531E

Pierwsza pisemna wzmianka o ewangelikach w mieście i jego okolicach pochodzi z powszechnego spisu ludności z 1893 r., kiedy to 17 mieszkańców miasta zgłosiło wyznawanie wiary „ewangelickiej”. Stopniowo powstaje zbór Ewangelickiego Kościoła Czeskobraterskiego, oraz rośnie liczba jego członków. Dlatego w 1923 r. zbudowana została sala modlitewna w centrum miasta na obecnym Placu Ruchu Oporu obok budynku gimnazjum. Po 1945 r. w sali modlitewnej zainstalowano organy. W 1963 r. zbór powiększył swoje zaplecze o plebanię z małą salką. Pomieszczenia zboru wykorzystywane są nie tylko na własne potrzeby, ale także do organizowania okazjonalnych koncertów i programów dla szerokiego kręgu społeczeństwa.

Královédvorský rękopis

Královédvorský rękopis

 
figura Matki Boskiej

figura Matki Boskiej

 
Kościół św. Jan Chrzciciel, autor: Ladislav Renner

Kościół św. Jan Chrzciciel

 
Kościół kongregacji husyckiej

Kościół kongregacji husyckiej

 
Kościół Cs. ewangeliczny

Kościół Cs. ewangeliczny

 
Zamek Žireč

Zamek Žireč

 
Kościół św. Anna, Žireč

Kościół św. Anna, Žireč

 
Hospital Kuks, autor: Ladislav Renner

Hospital Kuks

 
Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Kocléřovie

Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Kocléřovie

 
 
18.10.2019 16:07:07 | przeczytano 4360x | Bc. Jan Skalický, MSc.
 

MIEJSKIE CENTRUM INFORMACJI
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
náměstí T. G. Masaryka 2
544 17 Dvůr Králové nad Labem

tel.: +420 499 321 742
tel.: +420 730 182 895
info@mudk.cz

Czynne:
poniedziałki–piątki 8:00–17:00
soboty 8:00–13:00
load