Vánoční ozdoby

Vánoční ozdoby

Výroba vánočních ozdob na Královédvorsku má původ v umění foukání a barvení skleněných perel  – perlařství. První perlařství bylo založeno roku 1862 a celý obor prosperoval až do první světové války. V regionu se takto živilo asi 1000 řemeslníků. Během války byly uzavřeny evropské trhy, čímž perlaři přišli o práci. Možnost obživy se jim naskytla v roce 1931 v založení uměleckého výrobního družstva Vánoční ozdoby. Perlaři se opřeli o své zkušenosti s foukáním a malováním skleněných perel a začali vyrábět skleněné ozdoby na vánoční stromečky. Stejného sortimentu se firma Vánoční ozdoby drží dodnes a díky ruční výrobě, estetické úrovni a vysoké kvalitě putuje většina produkce na zahraniční trhy. Během svého působení na trhu získaly vánoční ozdoby ze Dvora Králové nad Labem celou řadu ocenění, mezi které patří například nejvyšší cena "Grand prix" za dovednosti sklářů na světové výstavě v Bruselu v roce 1935 a zlatá medaile na výstavě Expo 1958 taktéž v Bruselu.

Pohled do historie

Tradici výroby foukaného skla v Podkrkonoší zavedl již ve 2. polovině 19. století Josef Kynčl, rodák ze Zdobína. Ten odešel ve svých 13 letech do Vídně, kde se vyučil u krajana Ježka, rodáka z Miletína, perlařství. Na jaře roku 1862 se vrátil zpět na Zdobín a stal se vlastně prvním foukačem skleněných perel na území Čech a Moravy. Do své živnosti přijal další učedníky a svého bratra jako tovaryše a tímto došlo k rozšíření nového, podomácku dělaného řemesla v celém okolí. Josef Kynčl odebíral od ostatních perlařů výrobky a posílal je firmě HOFER do Vídně, odkud byly dále rozesílány do celého světa.

Během 1. světové války se v Podkrkonoší objevili Japonci, kteří u perlařů pracovali bez nároku na mzdu, pouze za stravu. Umění výroby skleněných perel potom přenesli do své země a svými levnějšími výrobky zaplavili celý světový trh.

V tomto těžkém období se střediskem výroby stala obec Doubravice, kde byl vytvořen větší závod, odkud se zboží expedovalo. Perlaři přešli i na výrobu imitace ovocných plodů (např.: třešně, rybíz, angrešt). Během světové krize v 2. polovině 30. let 20. století tato domácí výroba skleněných perel zcela zanikla.

Na popud starosty Doubravice, pana Josefa Černého, jednal Sklářský ústav v Hradci Králové o možnosti jiného využití umu perlařů a jejich domácího zařízení. Při tomto jednání navázal na usnesení "Schůze zájemců pro výrobu perel" ze dne 7. července 1929 v Hořicích, kde páni Všetečka a Holan oznámili, že po návštěvě odborné školy v Železném Brodě nabyli přesvědčení, že je možné perlaře přeškolit na novou výrobu.

V době od 3. do 14. března 1931 se konal speciální kurs výroby ozdob na vánoční stromky ve škole v Železném Brodě. Zúčastnili se ho tři perlaři. Sklářský ústav v Hradci Králové uspořádal od 18. května 1931 další kurs k výrobním technikám foukání skla – volné foukání a do formy. Zároveň proběhl kurz zušlechťování ozdob – zlacení, stříbření, lakování atd.

20. července 1931 se konala zakladatelská valná hromada Sklářského družstva pro výrobu vánočních ozdob se sídlem ve Zdobíně. Od tohoto dne se datuje nepřetržitá existence firmy Vánoční ozdoby. Rychlý vzestup výroby vedl nejen k ukončení dovozů vánočních ozdob do Československa (především z Německa), ale i k razantnímu nástupu firmy na zahraniční trhy. Nabídková kolekce vánočních ozdob byla oceněna v roce 1935 na světové výstavě v Bruselu udělením ceny „GRAND PRIX“.

Druhá světová válka sice znamenala opět přerušení rozvoje firmy, ale ihned po ní následoval vzestup oceněný v roce 1958, opět na světové výstavě v Bruselu, udělením zlaté medaile „EXPO 58“.

Důležitým mezníkem v historii družstva byl také rok 1965, kdy došlo ke sloučení s podnikem MIREX. Důvodem sloučení bylo to, že na poměrně malém území byly dva podniky se stejným výrobním programem.

V historii družstva je pochopitelně významný také rok 1990, v jehož průběhu došlo k důsledné privatizaci.

Vánoční ozdoby, DUV-družstvo Dvůr Králové nad Labem se specializuje na tradiční výrobu skleněných vánočních ozdob. Veškeré výrobky jsou ručně foukány i dekorovány. Pro výrobu se používá světová standardní barevnice ve velmi jemném členění odstínů – cca 2000 barev ve všech efektech. Bohatá nabídka posypů a doplňků k dekorování ozdob umožňuje splnit i ta nejrozmanitější přání a představy zákazníků. V evidenci družstva je asi 70 000 druhů výrobků, přičemž tzv. "živých" je cca 35 000.

Do roku 1991 provádělo družstvo veškerý export prostřednictvím firmy JABLONEX, a.s. Od roku 1992 spolupracuje v oblasti zahraničního obchodu s firmou ORNEX, s.r.o. Jablonec n. N. formou komisionářských smluv. Veškerý odbyt do zahraničí je prováděn na základě konkrétních předem zadaných objednávek. Družstvo prakticky nevyrábí zboží na sklad pro předem neznámého odběratele. Tento systém je sice velmi náročný pro řízení a zabezpečení výroby, umožňuje však přizpůsobit provedení výrobků nejrozmanitějším představám a požadavkům zákazníků. Toto je i hlavní důvod, proč družstvo nemá ani nevydává katalog zboží, ale dává přednost osobním kontaktům se zákazníky.

Družstvo je komplexně vybaveno pro realizaci zahraničního obchodu, neboť disponuje vlastním konsignačním skladem. Každá zakázka odchází do zahraničí připravená dle přání zákazníka, včetně členění na filiálky a celního odbavení se všemi předepsanými doklady. Tento sklad využívají i další výrobci vánočních ozdob a doplňků z České republiky právě s ohledem na kvalitu a komplexnost poskytovaných služeb, potřebných k složité expedici zboží do zahraničí.

Podstatná část exportů firmy směřuje do USA, Holandska, Německa, Švýcarska, Rakouska, Itálie, Francie. V menším objemu export směřuje do Anglie, Belgie, Dánka, Švédska, Finska, Slovinska, Ruska, Austrálie, Izraele a Řecka.

Mgr. Alexandra Jiřičková

24.6.2015 17:47:03 | przeczytano 5732x | Jiří Třísko
 

MIEJSKIE CENTRUM INFORMACJI
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
náměstí T. G. Masaryka 2
544 17 Dvůr Králové nad Labem

tel.: +420 499 321 742
tel.: +420 730 182 895
info@mudk.cz

Czynne:
poniedziałki–piątki 8:00–17:00
soboty 8:00–13:00
load