Hospital Kuks (8 km)

Hospital Kuks

Tento nejrozsáhlejší barokní komplex v Čechách nechal vybudovat hrabě František Antonín Špork (1662–1738) jako lázně při minerálních pramenech. Počátek stavební činnosti je kladen do roku 1695. Do dnešních dnů zůstal zachován kostel, klášter a sochařská výzdoba na pravém břehu Labe. Budova lázní na levém břehu zanikla před sto lety. Sláva lázní začala upadat po smrti F. A. Šporka a po velké povodni, která poničila značnou část lázní v roce 1740. Do dnešní doby se zachovala budova původního hostince U Zlatého slunce z roku 1699. V letech 1874–1996 budova sloužila pro školní účely. Od července 2003 hostinec obnovil svoji činnost. Před budovou jsou sochy Davida a Goliáše od Matyáše Bernarda Brauna. V roce 1995 byl Hospital Kuks prohlášen národní kulturní památkou.

Na vynikajících plastikách, jimiž je osazeno severní průčelí Hospitalu i jeho terasa, a rovněž i na další výzdobě Kuksu se podílela řada umělců. Především však Matyáš Bernard Braun, který se ujal sochařské výzdoby v roce 1712. Nejznámější jsou dvě řady soch – vždy 12 postav – představující ctnosti a neřesti. Další stavitelskou památkou je kostel s půdorysem ve tvaru nerovnoramenného osmiúhelníku, který se řadí ke vzácným stavbám své doby.

V létě 2002 byla otevřena naučná stezka Kuks–Betlém. Výchozími body jsou parkoviště v Kuksu a u Betléma. Na trase naučné stezky jsou umístěny informační panely, které vás seznámí s historií jednotlivých památek.

Rentzovo muzeum barokního tisku v Kuksu

V květnu roku 2014 se otevřel v Kuksu další zrekonstruovaný objekt, ve kterém se nachází muzeum tisku. Michael Heinrich Rentz (Norimberg 1698 – Kuks 1758), Šporkův dvorní rytec v Kuksu, je svým dílem co do kvality a rozsahu srovnatelný s pozicí sochaře Matyáše Bernarda Brauna v českém barokním sochařství. Součástí objektu muzea jsou ukázkové dílny knihtisku, výroba ručního papíru, mědirytu, vazba knih a restaurování s nabídkou workshopů a tisku na funkčních replikách mědirytinového a knihtiskařského lisu ze 17. století.

Turistickou mapu oblasti naleznete zde.

Další informace najdete pod odkazy:

Hospital Kuks

Hospital Kuks

 
Hospital Kuks

Hospital Kuks

 
Hospital Kuks – lékárna

Hospital Kuks – lékárna

 
Hospital Kuks – Galerie českých vín

Hospital Kuks – Galerie českých vín

 
Hospital Kuks – lapidárium

Hospital Kuks – lapidárium

 
Hospital Kuks – malba Tanec smrti

Hospital Kuks – malba Tanec smrti

 
 
5.6.2015 9:20:23 | déchiffré 8085x | tana
 

CENTRE D’INFORMATION MUNICIPAL
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
náměstí T. G. Masaryka 2
544 17 Dvůr Králové nad Labem

tél.: +420 499 321 742
tél.: +420 730 182 895
info@mudk.cz

Heures d’ouverture:
Lu–Ve: 8:00–17:00
Sa: 8:00–15:00
Di: 9:00–13:00


load