Braunův Betlém (4 km)

Braunův Betlém

V Novém lese mezi Kuksem a Dvorem Králové nad Labem v letech 1723 a 1732 postupně vznikalo významné dílo středoevropského barokního sochařství, pro které se podle ústředního motivu Narození Páně vžil název Betlém. Zakladatelem a mecenášem této galerie v přírodě byl hrabě František Antonín Špork. Plastiky v ní vytvořil Matyáš Bernard Braun se svými pomocníky, mezi nimiž byli i významní čeští sochaři. Díla jsou vytesána do skal, a to jim zajišťuje mimořádné postavení v evropském sochařském umění 18. století. Z původního areálu, vlivem nejrůznějších okolností, zůstalo jen torzo. I tak zde návštěvníci mohou obdivovat např. reliéf Narození Páně a Příchod Tří králů, sousoší u Studny Jákobovy, mohutnou sochu poustevníka Juana Garina před jeskyní, sochu poustevníka Onufria, silně poškozenou sochu sv. Jana Křtitele, sochu sv. Maří Magdaleny či reliéf Vidění sv. Huberta.

V létě 2002 byla otevřena naučná stezka spojující Braunův Betlém a Kuks. Výchozími body jsou parkoviště v Kuksu a u Betléma. Na trase naučné stezky jsou umístěny informační panely, které vás seznámí s historií jednotlivých památek.

Turistickou mapu oblasti naleznete zde.

Turistické trasy – červená, žlutá
Cyklotrasy – červená 4085, zelená 4133

Další informace najdete pod odkazy: 

Braunův Betlém

Braunův Betlém

 
Braunův Betlém celý

Braunův Betlém celý

 
Braunův Betlém

Braunův Betlém

 
Braunův Betlém

Braunův Betlém

 
 
5.6.2015 9:21:53 | déchiffré 7770x | tana
 

CENTRE D’INFORMATION MUNICIPAL
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
náměstí T. G. Masaryka 2
544 17 Dvůr Králové nad Labem

tél.: +420 499 321 742
tél.: +420 730 182 895
info@mudk.cz

Heures d’ouverture:
Lu–Ve: 8:00–17:00
Sa: 8:00–15:00
Di: 9:00–13:00


load