náměstí T. G. Masaryka

náměstí T. G. Masaryka

Stará radnice

Byla postavena roku 1572 po požáru měšťanského domu, který stával na jejím místě. Původní štít směřoval do Kostelní ulice (dnes Palackého) a na straně do náměstí měla věž podepřenou dvěma opěrnými sloupy. V roce 1790 radnice vyhořela a roku 1833 dostala dnešní podobu, byť její fasáda prošla určitými změnami.

Na průčelí radnice se nachází hodiny a latinský nápis. Hodiny mívaly vedle hodinové a minutové ručičky ještě jednu, která rozdělovala den na čtyřiadvacet částí. Zelený ciferník s čísly 1 až 24 na budově zůstal dodnes. Latinský nápis HAEC DOMUS ODIT AMAT PUNIT CONSERVAT HONORAT NEQUITIAM PACEM CRIMINA IVRA PROBOS hlásá: Tento dům nenávidí špatnost, miluje mír, trestá zločiny, zachovává práva, ctí šlechetné.

Dnes jsou zde reprezentační prostory města a výstavní síň.

Městská spořitelna

Jednou z dominant náměstí je i secesní budova České spořitelny z let 1909 –1910. Její pravé křídlo bylo přistavěno později, dnešní podobu získala až v roce 1930.

Kašna se sochou Záboje

Jejími autory jsou zdejší rodáci, sochaři František a Antonín Wagnerovi. Kašna se sochou Záboje byla odhalena na náměstí 29. září 1857 při oslavách 40. výročí nalezení Rukopisu královédvorského. V roce 1950 byla přemístěna na okraj města a v roce 2005 se vrátila na náměstí přesně na místo, kde dříve stávala.

Je alegorickou oslavou mateřského jazyka a češství. Záboj, postava z Rukopisu královédvorského, má na sobě staroslovanský kroj, je opásán mečem, pravou rukou se opírá o štít a levou rukou tiskne k srdci varyto (staročeský hudební nástroj). Stojí na skále, z níž prýští tři prameny vody, které jsou symbolem čistoty, zdraví a stálosti. Pod sochou ve skále je vytesáno jméno Záboj a o něco níže slova: „Ty mluvi k nim slovy oteckými,“ což naznačuje, že si máme českého jazyka vážit a zkulturňovat jej.

Mariánský sloup

Pochází z roku 1750–54 od Josefa Procházky z Chrudimi. Je spojován s projevy díků za záchranu městského lidu před hrůzami morových ran. Na vrcholu pyramidy je socha Panny Marie stojící na kouli, která představuje svět. Tento svět obtáčí had s jablkem v tlamě. Nad římsou ve střední části sousoší jsou sochy sv. Kosmy a sv. Damiána, sv. Vavřince a sv. Floriana. Sloup je obklopen šesti sochami – sv. Jakub, sv. Jan Křtitel, sv. František Xaverský, sv. Norbert, sv. Ignác a sv. Jan Nepomucký.

náměstí T. G. Masaryka

náměstí T. G. Masaryka

 
náměstí T. G. Masaryka

náměstí T. G. Masaryka

 
náměstí T. G. Masaryka

náměstí T. G. Masaryka

 
náměstí T. G. Masaryka

náměstí T. G. Masaryka

 
 
5.6.2015 9:32:17 | déchiffré 5441x | tana
 

CENTRE D’INFORMATION MUNICIPAL
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
náměstí T. G. Masaryka 2
544 17 Dvůr Králové nad Labem

tél.: +420 499 321 742
tél.: +420 730 182 895
info@mudk.cz

Heures d’ouverture:
Lu–Ve: 8:00–17:00
Sa: 8:00–15:00
Di: 9:00–13:00


load