Po stopách K. V. Raise v Lázních Bělohrad

Naučná stezka začíná u Památníku K. V. Raise v zámeckém parku Lázní Bělohrad. Jednotlivá zastavení souvisí s životem a dílem slavného spisovatele, trasa vede po kulturních i přírodních památkách. Délka stezky je 11 kilometrů, při odbočce na Raisovu knihu o 2 kilometry více.

Naučná stezka začíná u Památníku K. V. Raise v zámeckém parku (1). Od památníku se vydáte na horní část náměstí k místu, kde stál Raisův rodný domek (2). Na konci náměstí přejdete most a odbočíte vpravo. Podle říčky Javorky, kde se nachází několik roubených stavení, půjdete k rozcestí turisticky značených cest, které je umístěno naproti lékárně. Dál k pomníku K. V. Raise, který je umístěn v parčíku před Fričovým muzeem (3). Zde můžete odbočit na hřbitov. U hřbitovní zídky nedaleko hlavního vchodu jsou pochováni Raisovi rodiče. Z Vojtíškovy ulice odbočíte doleva, opět přejdete Javorku a odbočíte vpravo na červenou značku. Po této značce budete pokračovat okolo Nového Dvora k poutnímu kostelíku na Byšičkách (4). Můžete si projít v nedávné době rekonstruovanou křížovou cestu. Dále po žluté turistické značce do přírodního parku Bažantnice (5). V parku půjdete nejdříve okolo Annamariánského pramene, který můžete ochutnat. Minete hraběnčino a Černé jezírko. Stále po žluté značce k areálu slatinných lázní Lázně Bělohras a. s. (6). Po asfaltové silničce podle rybníku Pardoubek (7) do malebné vesničky Brtev (8). Z návrší nad obcí se otevírá první pohled na bělohradskou kotlinu a Hořický chlum. Stále po žluté značce vystoupáte do obce Vřesník (9). Na konci obce vás ohromí panorama nevídané krásy (10). Pod strání se vine podél Bystrého potoka silnička do Kalu. Na kopci přímo naproti nám stojí sloup s položenou knihou. Toto místo se jmenuje Raisova kniha. Trasa pokračuje po stráni, na níž je sjezdovka vedoucí k domkům zvaným „Na Lukách“. Na silničce stále po žluté značce směrem k obci Bezník. Na křižovatce pod obcí můžete odbočit do obce Bezník s typickými podkrkonošskými chalupami (11) a dál polní cestou k již zmiňované Raisově knize (12). Naučná stezka na křižovatce silnic pod obcí pokračuje vpravo do obce Borek. Zde si prohlédnete malou zvoničku, které dnes chybí zvon. Je tu též neméně zajímavý Raisův pohov (13). Po krátkém odpočinku je třeba vydat se dál, a to vlevo přes návrší na Podemladí. Na návrší se vám naskytne nejkrásnější pohled na Zvičinu. Pokračujete dál k osamocenému stavení, před kterým se nachází krásná památná lípa. Odtud se nám zdá, že Zvičina je velmi blízko, což není až tak úplně pravda. Ještě musíte po lesní cestě k silnici. Projdete obcí a cíl je dosažen (14). Odměnou za vynaložené úsilí je pohled do kraje – Krkonoše, Rýchory, Orlické hory a Novopacko. Zvičina byla vždy oblíbeným místem K. V. Raise. Napsal o ni: „Zvičino, Zvičino, ty horo vysoká, myslím si na tebe, co je dní do roka…“ Zde naučná stezka končí a vy máte několik možností, kam se dál vydat. Určitě vám pomůže turistická mapa.

Tabule na trase:

1. Památník K. V. Raise – v interiéru jsou umístěny památky, které připomínají slavného bělohradského rodáka. Konají se zde příležitostné výstavy. Start naučné stezky.
2. Rodný domek K. V. Raise – místo, kde stával rodný domek K. V. Raise. Dnes je zde umístěna pamětní deska.
3. Fričovo muzeum – pomník K. V. Raise – pomník se nachází v parku před Fričovým muzeem. Na nedalekém hřbitově je hrob Raisových rodičů. 
4. Byšičky – oblíbené výletní místo. Poutní kostelík sv. Petra a Pavla s opravenou křížovou cestou. Pěkný výhled na bělohradskou kotlinu. Dřevěná socha sv.Augustýna.
5. Bažantnice – rozsáhlý přírodní park se sportovním areálem a tenisovými kurty.
6. Lázně Bělohrad a.s. – vyhledávané slatinné lázně. Léčí se zde nemoci pohybového ústrojí.
7. Pardoubek – přírodní koupaliště.
8. Brtev – malebná obec na úpatí Hůry. Pěkná kaplička vlevo od naučné stezky.
9. Vřesník – ves připomínaná ve 14. století v souvislosti s těžbou stříbra. Na návsi pomník padlých ve světových válkách.
10. Vřesník – návrší za obcí – místo s pěkným výhledem na celou jižní část Podkrkonoší.
11. Bezník – v obci se nachází mnoho typických podkrkonošských rázovitých chalup. Zajímavá dřevěná zvonička.
12. Raisova kniha – oblíbené místo K. V. Raise, pěkný rozhled. Na kamenném sloupu je rozevřená kniha s vysekaným nápisem K. V. Rais.
13. Borek – Raisův pohov – typická podhorská obec. Na kamenné lavici rád slavný spisovatel odpočíval.
14. Zvičina – místo dalekého rozhledu. Na vrcholu stojí kostelík sv. Jana Nepomuckého a turistická chata. Dnes je otevřena pouze o víkendech. Cíl naučné stezky.

Tabule mimo trasu:

A. Bystrý mlýn – bývalý mlýn na červené turistické značce u obce Kal na trase Zvičina – Pecka. Romantické místo v údolí Bystřice. Po požáru v roce 1995 tu je dnes postavena nová roubená chalupa.
B. Valy – leží na zelené turistické značce mezi obcemi Kal a Vřesník. Vzácnou památkou hradiště je mohylové pohřebiště. 
C. Krkonošská vyhlídka – jedna z nejkrásnějších vyhlídek na celé Podkrkonoší. Leží na turisticky modře značené cestě z Lázní Bělohrad do Pecky. Je odtud nádherný výhled na celé panorama Krkonoš.
D. Pramenná oblast Javorky – informační tabule je umístěna v ohybu silnice na turisticky modře značené cestě.
1.7.2015 16:55:16 | déchiffré 3045x | Mgr. Eva Hronešová
 

CENTRE D’INFORMATION MUNICIPAL
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
náměstí T. G. Masaryka 2
544 17 Dvůr Králové nad Labem

tél.: +420 499 321 742
tél.: +420 730 182 895
info@mudk.cz

Heures d’ouverture:
Lu–Ve: 8:00–17:00
Sa: 8:00–15:00
Di: 9:00–13:00


load