náměstí T. G. Masaryka

náměstí T. G. Masaryka

Novinky

V pravém dolním rohu náměstí je nově umístěn kovový šachový stolek ve tvaru jedné z figurek – koně, který vyvořil sochař Petr Vaněk. Šachové figurky si mohou zájemci oproti vratné záloze zapůjčit v městském informačním centru v době, kdy je otevřeno pro veřejnost.

Náměstí T. G. Masaryka je rovněž startem pro dvě mobilní aplikace, které provedou po nejzajímavějších místech v centru města. Jako první vznikla geolokační hra GEOFUN – hra co svět neviděl. Druhou aplikací je on-line naučná stezka, jíž vytvořili studenti Gymnázia Dvůr Králové nad Labem a Střední školy informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, a nese název "Se Zábojem po stopách rukopisu". 

Stará radnice

Byla postavena roku 1572 po požáru měšťanského domu, který stával na jejím místě. Původní štít směřoval do Kostelní ulice (dnes Palackého) a na straně do náměstí měla věž podepřenou dvěma opěrnými sloupy. V roce 1790 radnice vyhořela a roku 1833 dostala dnešní podobu, byť její fasáda prošla určitými změnami.

Na průčelí radnice se nacházejí hodiny a latinský nápis. Hodiny mívaly vedle hodinové a minutové ručičky ještě jednu, která rozdělovala den na čtyřiadvacet částí. Zelený ciferník s čísly 1 až 24 na budově zůstal dodnes. Latinský nápis HAEC DOMUS ODIT AMAT PUNIT CONSERVAT HONORAT NEQUITIAM PACEM CRIMINA IVRA PROBOS hlásá: Tento dům nenávidí špatnost, miluje mír, trestá zločiny, zachovává práva, ctí šlechetné.

Dnes zde jsou reprezentační prostory města a výstavní síň.

Městská spořitelna

Jednou z dominant náměstí je i secesní budova České spořitelny z let 1909–1910. Její pravé křídlo bylo přistavěno později, dnešní podobu získala až v roce 1930.

Kašna se sochou Záboje

Jejími autory jsou zdejší rodáci, sochaři František a Antonín Wagnerovi. Kašna se sochou Záboje byla odhalena na náměstí 29. září 1857 při oslavách 40. výročí nalezení Rukopisu královédvorského. V roce 1950 byla přemístěna na okraj města a v roce 2005 se vrátila na náměstí přesně na místo, kde dříve stávala.

Je alegorickou oslavou mateřského jazyka a češství. Záboj, postava z Rukopisu královédvorského, má na sobě staroslovanský kroj, je opásán mečem, pravou rukou se opírá o štít a levou rukou tiskne k srdci varyto (staročeský hudební nástroj). Stojí na skále, z níž prýští tři prameny vody, které jsou symbolem čistoty, zdraví a stálosti. Pod sochou ve skále je vytesáno jméno Záboj a o něco níže slova: „Ty mluvi k nim slovy oteckými,“ což naznačuje, že si máme českého jazyka vážit a zkulturňovat jej.

Mariánský sloup

Pochází z roku 1750–54 od Josefa Procházky z Chrudimi. Je spojován s projevy díků za záchranu městského lidu před hrůzami morových ran. Na vrcholu pyramidy je socha Panny Marie stojící na kouli, která představuje svět. Tento svět obtáčí had s jablkem v tlamě. Nad římsou ve střední části sousoší jsou sochy sv. Kosmy a sv. Damiána, sv. Vavřince a sv. Floriana. Sloup je obklopen šesti sochami – sv. Jakub, sv. Jan Křtitel, sv. František Xaverský, sv. Norbert, sv. Ignác a sv. Jan Nepomucký.

Náměstí T. G. Masaryka se nachází v mapovém portálu zde.

náměstí TGM

náměstí T. G. Masaryka

náměstí T. G. Masaryka

 
náměstí T. G. Masaryka

náměstí T. G. Masaryka

 
náměstí T. G. Masaryka

náměstí T. G. Masaryka

 
náměstí T. G. Masaryka

náměstí T. G. Masaryka

 
 
29.6.2015 11:21:21 | přečteno 24424x | ernest
 

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Švehlova ul. 400
544 17 Dvůr Králové nad Labem

tel.: +420 499 318 287
tel.: +420 730 182 895
info@mudk.cz

Otevírací doba:
červen-září                                                                      říjen-květen
pondělí–pátek 8:00–17:00                                               pondělí–pátek 8:00–17:00
sobota 8:00–15:00 (polední pauza 12:00–12:30)            sobota 9:00–13:00
neděle 9:00–13:00

load