Církevní památky

Kaple Nejsvětější Trojice v Žirči, autor: Tomáš Kubelka, Čarokraj.cz

Turistickou brožuru Církevní památky ve Dvoře Králové nad Labem si ikona souborumůžete stáhnout ve formátu PDF.

Římskokatolická farnost

Kostel sv. Jana Křtitele - Dvůr Králové nad Labem (kulturní památka ČR)

Kostel byl na začátku 15. století postaven na místě románské baziliky ze 13. století. Na konci 19. století byl částečně regotizován interiér a věž. V roce 2007 byla provedena oprava interiéru, při které bylo nalezeno několik archeologických prvků. Na hlavním oltáři v kostele stojí gotická socha Panny Marie. Ta podle pověsti ochránila město před vypálením a vpádem švédských vojsk během třicetileté války. Soška  stávala na bývalém Dolním mostě a když do ní švédský důstojník sekl šavlí, jeho vojáky nečekaně zahalila hustá mlha a nemohli  pokračovat v útoku. Ve věžní kobce kostela 16. září 1817 nalezl kaplan Pankrác Ignác Borč a Václav Hanka několik pergamenových listů nazvaných Rukopis královédvorský.

Kostel Povýšení svatého Kříže - Dvůr Králové nad Labem (kulturní památka ČR)

Podle pověsti zde v 9. století zabloudil český kníže Bořivoj I. Slíbil Bohu, že pokud se z těchto lesů dostane, postaví kostel. Po chvíli uslyšel zakokrhat kohouta a podle hlasu dojel k domku uhlíře. U domku stál dřevěný kříž. Kníže Bořivoj splnil slib a dal postavit kostel Povýšení svatého Kříže, který byl první církevní stavbou na území města. Místo zchátralého dřevěného kostela dala česká královna Marie Terezie v roce 1752 postavit kamenný kostel Povýšení svatého Kříže. V pozadí oltářní nástěnné malby je město Dvůr Králové nad Labem v 18.  století.

Kostel sv. Anny - Žireč

Původně evangelický kostel, později římskokatolický farní kostel sv. Anny byl přestavěn v barokním slohu jezuity v letech 1668-1703 a zasvěcen sv. Anně. Jezuité dostali zámeckou tvrz po Adamovi Zilvárovi z Pilníkova a přestavěli ji na klášter. V roce 1825 při požáru obce vyhořel i kostel. Současný hlavní oltář pochází z 19. století. Zajímavostí kostela je barokní klavírní zvonkohra z Berlína, kterou jezuitům daroval hrabě František Antonín Špork. Kostel je majetkem Oblastní charity Červený Kostelec, která v bývalém zámku a klášteře provozuje Domov sv. Josefa pro pacienty s roztroušenou sklerózou.

Kaple Nejsvětější Trojice – Žireč (kulturní památka ČR)

Kaple se sochou sv. Salvátora pochází z roku 1726. Autorem sochy Boha Otce je Jan Sucharda, sochu Ježíše Krista vytvořili bratři  Müllerové.

Kostel sv. Jakuba Staršího - Bílá Třemešná (kulturní památka ČR)

Původně farní kostel sv. Jakuba Staršího apoštola byl postaven ve 14. století a zničen v husitských válkách. V 17. století vznikl současný barokní jednolodní kostel, který dali postavit Sádovští ze Sloupna. Oltář v kostele je rokokový z 18. století.

Kostel sv. Jana Nepomuckého - Huntířov (Vítězná)

Kostel sv. Jana Nepomuckého byl postaven v novogotickém slohu na přelomu 19. a 20. století. V roce 1982 byl odsvěcen a předán obci Vítězná. Kostel je využíván ke konání koncertů a výstav.

Kostel Navštívení Panny Marie - Kocléřov (Vítězná)

Novorománský kostel zvaný U Studánky byl postaven na konci 19. století na místě menší kaple. V roce 1848 byla na tomto místě uzdravena slepá žena vodou z vytrysklého pramene. Od té doby se jedná o poutní místo, kde se uzdravila řada nemocných.

Kostel Nejsvětější Trojice – Kuks (součást národní kulturní památky ČR)

Klášterní kostel Nejsvětější Trojice postavený na začátku 18. století podle projektu italského architekta Giovanniho Battisty (Jana Křtitele) Alliprandiho. Kostel je součástí bývalého klášterního hospitálu a má půdorys osmiúhelníku. Na čelní stěně je sousoší Zvěstování Panně Marii. Pod kostelem je hrobka Šporků, kde je pohřben i zakladatel tohoto komplexu hrabě František Antonín Špork.

Kostel sv. Josefa - Dubenec

Původně farní kostel sv. Josefa byl postaven ve 14. století a zasvěcen sv. Václavu. Kostel byl zničen husity a znovu postaven na začátku 17. století. Za čtyřicet let byl poškozen švédskými vojsky a následně opraven jezuity, kteří do stavby zakomponovali části původního kostela. Jednolodní kostel byl dostavěn v 18. století a zasvěcen sv. Josefovi. Hlavní oltář se sousoším Svaté rodiny zhotovil Jiří František Pacák.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie – Chotěborky (kulturní památka ČR)

Původně jednolodní farní kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven na místě staršího dřevěného kostela, který vyhořel. O postavení kostela jsou záznamy z 1. poloviny 14. století. V 15. století kostel vyloupili husité a v 18. století byl přestavěn v barokním slohu. Nad gotickým portálem je znak Aleše z Rýzmburka. Hlavní oltář je z 19. století. U kostela stojí gotická dřevěná zvonice ze 16. století. Na návsi je umístěn barokní sloup (nemovitá kulturní památka ČR) z 18. století se sochou sv. Jana Nepomuckého. Sloup vytvořil sochař Matyáš Bernard Braun, nebo jeho spolupracovník Jiří František Pacák.

Kostel sv. Kříže - Choustníkovo Hradiště (kulturní památka ČR)

Původně jednolodní farní kostel Povýšení svatého Kříže stojí na místě dřevěné kaple ze 16. století. V 17. století byl postaven menší kamenný kostel. Ten byl v 18. století zbořen a místo něho byl vystaven současný pozdně barokní kostel. V chrámové hrobce jsou pochovány i řeholní sestry z bývalého kláštera. Nad jižním portálem jsou znaky rodu Sporck a Sweerts. Hlavní oltář je vytvořen jako kamenná kalvárie s velikým křížem.

Kaple Nanebevzetí Panny Marie - Třebihošť

Kostel byl postaven na náklady obce a obyvatel Třebihoště v roce 1822 na místě původní dřevěné kaple z roku 1754. Oltář byl postaven v roce 1869. Kostelní loď a předsíň byly ke kapli přistavěny v roce 1901. V 18. století byl do kaple pořízen zvon, který zrekvírovali nacisté v roce 1943. V roce 1971 odlil na Zbraslavi nový zvon Rudolf Manoušek.

Kostel sv. Jana Nepomuckého - Třebihošť, Zvičina (kulturní památka ČR)

Barokní kostel byl vystavěn na místě původního dřevěného kostelíka, jenž byl zasvěcen Janu Husovi. Stavba byla dokončena roku 1711 a téměř o století později byla přistavěna věž. V této podobě je kostel zmiňován i ve verších Karla Václava Raise.

Kaple sv. Jana Nepomuckého - Lipnice byla postavena v 19. století. V 90-tých letech byl z oltáře ukraden obraz sv. Jana Nepomuckého. V kapli se koná jednou za rok poutní mše svatá k poctě sv. Jana Nepomuckého.

Kaple sv. Andělů strážných - Zboží byla postavena v 19. století v novogotickém slohu.

Kaple Panny Marie Bolestné – Borek (Žireč) byla postavena v roce 1844 v historizujícím novogotickém slohu.

Kaple Nejsvětější Trojice – Kladruby (Kohoutov) (kulturní památka ČR) byla postavena v roce 1820. Kaple  je majetkem obce Kohoutov. Před kaplí stojí socha Panny Marie s Ježíškem a kamenný kříž z roku 1896.

Filiální kostel sv. Floriána - Kocbeře byl postaven v 1. polovině 19. století v novorománském slohu. Ke konci 20. století byla zbořena malá věžička, ve které byl zvon. Ten byl odcizen neznámým pachatelem.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie – Kohoutov (kulturní památka ČR)

Původně farní barokní kostel byl postaven v 18. století na místě menší barokní školní kaple. Kostel byl upraven v 19. století. Zajímavostí jsou sluneční hodiny na fasádě kostela s německým nápisem „Es ist später, als Du denkst. Benutze jeden Augenblick, verlorene Zeit kehrt nie zurück.“ (Je později, než si myslíš. Využij každého okamžiku, ztracený čas se nikdy nevrátí.). Před kostelem stojí socha sv. Jana Nepomuckého.

Kostel sv. Bartoloměje Lanžov (kulturní památka ČR)

Původně farní kostel sv. Bartoloměje apoštola byl postaven v románském slohu v 1. polovině 13. století. Jednolodní kostel byl částečně přestavěn v 16., 19. a 20. století. Boční kaple sv. Apoleny byla přistavěna v roce 1804. V kostele je socha Panny Marie ze 16. století, zvaná Lanžovská Madona. Oltáře jsou z 18. a 19. století. Před kostelem stojí socha sv. Jana Nepomuckého.

Kostel Nejsvětější Trojice - Litíč (kulturní památka ČR)

Kostel byl postaven v 19. století na místě staršího kostela postaveného v 16. století, nákladem Jana Staršího z Litic a Šonova. V interiéru kostela je ve zdi erb rodu Litických. Na jižní straně se nacházela sakristie, která  byla ve 20. století zbořena. Vlastníkem je obec Litíč.

Kaple Božského Srdce Páně - Starobucké Debrné.

Uvnitř kaple je oltář převezený z bývalé kaple královédvorského gymnázia. Majitelem kaple je obec Nemojov.

Kostel  Všech svatých - Velký Vřešťov (kulturní památka ČR)        

Původní farní kostel byl postaven ve 14. století. V roce 1723 vyhořel a byl obnoven v barokním slohu. V kostele je náhrobek majitele Velkého Vřešťova Wienka (Věnek, 1347-1442) Korduleho ze Sloupna a jeho manželky Jany.

Kaple sv. Anny – Vyhnánov (kulturní památka ČR)

Majitelem kaple vystavěné v 19. století v novogotickém slohu je obec Kohoutov.

Bližší informace:

Římskokatolická farnost - děkanství Dvůr Králové nad Labem

Palackého 99, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

e-mail: dekanstvi.dk@centrum.cz

www.svjankrtitel.estranky.cz

tel.: 499 622 363

administrátor P. ThMgr. Andrzej  Deniziak, MSF, tel.: 733 755 875

asistent Ing. Zdeněk Bartoš, tel.: 731 598 849

Objekty nekatolických církví

Husův sbor Církve československé husitské - Dvůr Králové nad Labem (kulturní památka ČR)

Postaven v letech 1924-1925 za obětavé pomoci členů náboženské obce. Základní kámen byl položen 15. 6. 1924. Nová budova sboru byla slavnostně otevřena 10. 9. 1925. Největším prostorem budovy je modlitebna s kapacitou více než 300 lidí, v jejímž čele je kněžiště s obětním stolem a dřevěným křížem, kazatelna a dřevěná socha Mistra Jana Husa od sochaře Pekárka. Na kůru, který je po obou stranách prodloužen podél bočních stěn, jsou dvoumanuálové varhany s více než tisícovkou píšťal z roku 1946. Jejich autorem je Jan Tuček z Kutné Hory. Schodiště na kůr pokračuje až do věže, kde je zvonice s jediným zvonem (Jeroným Pražský), který zůstal po konfiskaci během druhé světové války. Součástí budovy je přednáškový sál a fara. K budově sboru patří zahrada a zelené plochy na severní a východní straně.

Sbor Jana Ámose Komenského - Bílá Třemešná

Venkovský sbor Církve československé husitské byl postaven ve třicátých letech dvacátého století z příspěvků obce a místních občanů.

Bližší informace:

Husův sbor Církve československé husitské ve Dvoře Králové nad Labem

Legionářská 1311, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

e-mail: radastarsich@ccshdknl.cz

http://www.ccshdknl.cz/

předseda Rady starších Oldřich Horák, tel.: 603 386 141

duchovní Anna Holínská, tel.: 732 759 428

Farní sbor Českobratrské církve evangelické - Dvůr Králové nad Labem

První písemný doklad o evangelících ve městě a okolí je ze sčítání lidu z roku 1893, kdy se 17 obyvatel města hlásilo k „evangelické“ víře.

V roce 1919 byla ustavena kazatelská stanice s mateřským sborem v Semonicích. V roce 1921 se již stala filiálním sborem, čítajícím víc než 1 000 členů. Tento vzrůst pokračoval ještě i v následujících letech, takže v roce 1929 se královédvorský sbor stal samostatným farním sborem. Po počátečním rozmachu došlo v následujících desetiletích k postupnému odlivu.

Sbor si hned v prvních letech své existence vybudoval na příhodném pozemku uprostřed města vlastní modlitebnu, která byla otevřena již v roce 1923. Trvalo však dalších 40 let, než se podařilo zřídit vyhovující byt pro kazatele. Nyní má sbor kromě opravené modlitebny také nově přestavěný sborový dům s farní kanceláří, sborovým sálem a prostorným bytem pro faráře. Budova stojí za dvorským Gymnáziem.

Sbor měl původně dvě kazatelské stanice: v Starobuckém-Debrném (která vznikla současně se sborem) a ve Vlčkovicích, kde se po odsunu Němců usadilo několik evangelických rodin volyňských Čechů. Obě byly roku 1982 zrušeny. V současné době se zde však znovu oživuje zájem o sborovou práci. Další stanice byla v Lázních Bělohrad. I ta koncem roku 2002 zanikla.

Oživení sborového života přinesla změna politického režimu v listopadu 1989. Důležitým počinem po celkovém uvolnění společenských poměrů bylo otevření Střediska Diakonie českobratrské církve evangelické ve Dvoře Králové nad Labem, které svoji činnost zahájilo v říjnu 1991. Středisko je zaměřeno na péči o lidi vyššího věku, nemocné a se zdravotním hendikepem a to v ústavní a domácí péči.

Bližší informace:

FS ČCE ve Dvoře Králové n. L.

nám. Odboje 1128

544 01 Dvůr Králové nad Labem

tel.: 499 320 238

e-mail: dvur-kralove@evangnet.cz

http://dvur-kralove.evangnet.cz

Brožuru o historii FS ČCE si ikona souborumůžete stáhnout ve formátu PDF.

Církevní památky

Rukopis královédvorský

Rukopis královédvorský

 
Socha Panny Marie

Socha Panny Marie

 
Kostel sv. Jana Křtitele, autor: Ladislav Renner

Kostel sv. Jana Křtitele

 
Kostel Husova sboru

Kostel Husova sboru

 
Kostel Církve Čs. evangelické

Kostel Církve Čs. evangelické

 
Zámek Žireč

Zámek Žireč

 
Zvonkohra v kostele sv. Anny v Žirči

Zvonkohra v kostele sv. Anny v Žirči

 
Hospitál v Kuksu, autor: Ladislav Renner

Hospitál v Kuksu

 
Kostel Navštívení Panny Marie v Kocléřově

Kostel Navštívení Panny Marie v Kocléřově

 
 
18.10.2019 16:07:07 | přečteno 4226x | Bc. Jan Skalický, MSc.
 

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Švehlova ul. 400
544 17 Dvůr Králové nad Labem

tel.: +420 499 318 287
tel.: +420 730 182 895
info@mudk.cz

Otevírací doba:
červen-září                                                                      říjen-květen
pondělí–pátek 8:00–17:00                                               pondělí–pátek 8:00–17:00
sobota 8:00–15:00 (polední pauza 12:00–12:30)            sobota 9:00–13:00
neděle 9:00–13:00

load