Naučná stezka hraničních kamenů

Naučná stezka hraničních kamenů Kocbeře

Trasa naučné stezky začíná na autobusové zastávce v dolní Kocbeři u pomníku z první světové války a pokračuje na východ do obce Kohoutov. Na necelých dvou kilometrech cesty naleznete zastavení zabývající se osídlením, panstvím hraběte Šporka nebo lesy a pískovcem v okolí Kocbeře.

Naučnou stezku vytvořili jako projekt „Hranice a cesty mezi námi“ v roce 2005 žáci Základní školy Kocbeře za pomoci rodičů, obcí Kocbeře a Kohoutov a dalších příznivců školy. Jednalo se o společný grantový a asistenční projekt Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy SEVER realizovaný ve spolupráci s firmou Toyota, Královéhradeckým krajem a Ekocentrem Paleta –  Škola pro udržitelný život. 

1.7.2015 16:59:50 | přečteno 2947x | Mgr. Eva Hronešová
 

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Švehlova ul. 400
544 17 Dvůr Králové nad Labem

tel.: +420 499 318 287
tel.: +420 730 182 895
info@mudk.cz

Otevírací doba:
červen-září                                                                      říjen-květen
pondělí–pátek 8:00–17:00                                               pondělí–pátek 8:00–17:00
sobota 8:00–15:00 (polední pauza 12:00–12:30)            sobota 9:00–13:00
neděle 9:00–13:00

load