Městské muzeum

Městské muzeum Kohoutův dvůr
Sladkovského 530, Dvůr Králové nad Labem 544 01
GPS: 50°26'6,60"N, 15°48'58,47"E
Mapa
Tel.:+420 499 318 324, +420 603 295 389
E-mail:info@muzeumdk.cz
Web:www.muzeumdk.cz
facebook
Galerie a expozice
květen–září: úterý až neděle 9:00–12:00 a 13:00–17:00
říjen–duben: úterý až pátek 9:00–12:00 a 13:00–16:00, sobota a neděle 13:00–17:00

Výstavy
květen–září: úterý až neděle 9:00–12:00 a 13:00–17:00
říjen–duben: úterý až pátek 9:00–12:00 a 13:00–16:00, sobota a neděle 13:00–17:00
IČ: 43464386
Kalendář akcí
Městské muzeum se nachází v blízkosti náměstí T. G. Masaryka a Šindelářské věže. V příjemných prostorách nabízí návštěvníkům jedinečný zážitek při prohlídkách dvou stálých expozic: Tradice výroby vánočních ozdob a Historie města Dvora Králové nad Labem a textilního průmyslu na Královédvorsku. Kromě toho muzeum pořádá řadu dalších výstav, jejichž přehled najdete v našem kalendáři akcí. Ve Špýcharu muzea se nachází přednáškový a koncertní sál s variabilní možností uspořádání, v němž se konají přednášky, koncerty, školení nebo prezentace.

Expozice Historie města Dvora Králové nad Labem a textilního průmyslu na Královédvorsku

Stálá expozice nabízí návštěvníkům muzea pohled do bohaté historie Dvora Králové nad Labem. Území města bylo osídleno již ve 12. století, jak dokazuje archeologický nález pozůstatků románské apsidy. Průřez historií v expozici ale začíná daleko staršími archeologickými nálezy a mapou řeckého zeměpisce Claudia Ptolemaia z 2. stol. n. l., která dokládá znalost zemí okolo řeky Labe. Ze středověkých nálezů jsou zde vystaveny mimo jiné železné předměty ze 14. a 15. století a neméně zajímavé jsou vystavené husitské zbraně a deník Petra Žateckého, který dokládá účast královédvorského rychtáře Řehoře na koncilu v Basileji v roce 1432. Ani Dvoru Králové se nevyhnuly války. Zejména válka třicetiletá (1618 – 1648) a válka rakousko-pruská (1866) ovlivnily život ve městě, a proto i těmto historickým událostem je v expozici věnovaný prostor. Návštěvníci se rovněž seznámí s rozvojem řemeslné výroby a vznikem cechů, které byly důležité pro budoucí rozvoj textilního průmyslu v „českém Manchesteru“, jak se městu v době největšího rozmachu textilnictví říkalo. Za zmínku stojí také plastický model středověkého města, dva poklady pocházející z první poloviny 17. stol., restaurovaný originál městského praporu z druhé poloviny 18. stol., a také kopie Rukopisu královédvorského ve skutečné velikosti, který ještě dnes vyvolává diskuze jeho obhájců i odpůrců.

Textilní průmysl hrál v historii našeho města velmi podstatnou roli, proto se mu ve stálé expozici věnuje hned několik místností. Od začátku textilní výroby v čele s modrotiskem se návštěvník přesune k Josefu Sochorovi, který výrazně podpořil nejen rozvoj průmyslu ve městě, ale stal se významným mecenášem v oblasti kultury, umění, vzdělání a společenského života. Své místo v expozici má i dříve velmi známý a rozsáhlý textilní podnik Tiba. Exponáty věnující se firmě Juta a. s. jsou jasnou připomínkou, že i v současné době existuje v našem městě prosperující textilní závod. V poslední části expozice, která je pojmenovaná „Tak šel čas…“, si návštěvníci mohou prohlédnout ukázky vývoje platidel, hraček, skleněných výrobků a fotoaparátu. Jsou zde i filmové ukázky z historie Dvora Králové a celou atmosféru doplňují na stěnách zvěčněné důležité historické mezníky naší země, které se pochopitelně dotkly i Dvora Králové nad Labem.

Expozice Tradice výroby vánočních ozdob

Chcete okusit Vánoce v létě? Tak nesmíte vynechat právě návštěvu městského muzea se stálou expozicí výroby vánočních ozdob. Výroba foukaných vánočních ozdob má totiž na Královédvorsku dlouhou tradici, začala v roce 1931 a stále trvá. Za tuto dobu vznikly tisíce ozdob různých tvarů, velikostí a dekorů, které zdobí vánoční stromky po celém světě. V první části expozice, která je věnovaná perlařství a vlastní výrobě ozdob, zjistíte, jak se výroba v regionu od roku 1931 vyvíjela, projdete si celý cyklus od navrhování vzorů a barev jednotlivých kolekcí, foukání a smáčení ozdob, přes jejich zdobení a záponkování až po balení do krabic. Vše zažijete hravou formou, interaktivní výstava zabaví dospělé i děti. Druhá část expozice představuje „vzorkovnu“ výrobků od 30. let 20. století do současnosti.


Městské muzeum se nachází v mapovém portálu zde.

Městské muzeum

Městské muzeum

Městské muzeum

 
Městské muzeum

Městské muzeum

 
Městské muzeum

Městské muzeum

 
Městské muzeum

Městské muzeum

 
Muzeum

Muzeum

 
Muzeum

Muzeum

 
 
5.6.2015 9:14:57 | přečteno 5552x | tana
 

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Švehlova ul. 400
544 17 Dvůr Králové nad Labem

tel.: +420 499 318 287
tel.: +420 730 182 895
info@mudk.cz

Otevírací doba:
červen-září                                                                      říjen-květen
pondělí–pátek 8:00–17:00                                               pondělí–pátek 8:00–17:00
sobota 8:00–15:00 (polední pauza 12:00–12:30)            sobota 9:00–13:00
neděle 9:00–13:00

load