Expozice textilního tisku

Expozice textilního tisku

Expozice textilního tisku v budově Střední průmyslové školy a Střední odborné školy

Od listopadu 2019 je návštěvníkům k dispozici nová expozice věnovaná textilnímu tisku na Královédvorsku, která se nachází v prostorách historické budovy Střední průmyslové školy a Střední odborné školy ve Dvoře Králové nad Labem (dále SPOŠ) na nábřeží Jiřího Wolkera čp. 132. 

Exponáty návštěvníkům přiblíží způsoby, druhy a možnosti potisku textilu. Díky původním strojům, doplněných množstvím vzorníků, látek či modrotiskovou dílnou nahlédnete pod pokličku nejen tiskařům, ale i designérům, rytcům a vzorkařům. V expozici jsou nainstalovány textilní stroje a další předměty přepravené většinou ze zaniklého Muzea textilu v České Skalici. Najdeme zde exponáty ze sbírek, které představují jedinečný soubor dokladů vývoje textilnictví a především textilního tisku v České republice i v zahraničí. Mimo jiné je zde nainstalována téměř 150 let stará perotina, doposud funkční tiskařský stroj vážící několik tun.

Pro návštěvníky je připravená malá tiskařská dílna, kde si mohou pomocí ručně vyráběných forem ozdobit látku podle vlastní fantazie. Školní kolektivy mají možnost komentovaných prohlídek, vyplňování pracovních listů přizpůsobených různým věkovým kategoriím nebo možnost vyzkoušet si textilní tisk.


Sbírky se začaly formovat díky „Tekstilní a krajinské výstavě“, která se konala v roce 1936 ve Dvoře Králové nad Labem. V letech 1949–1953 byla expozice majetkem města Dvůr Králové nad Labem, následně ji do roku 1962 spravovalo UPM a v letech 1963–2007 královédvorský textilní podnik TIBA. Textilnímu muzeu ve Dvoře Králové nad Labem byla v minulém století vyhrazena část Mayerovy továrny, později část Neumannovy vily v dnešním Safari Parku, kde byly umístěny také sbírky městského muzea. Poté, co byla vila v 60. letech 20. století rekonstruována, sbírky městského muzea našly místo v jedné z budov v Kohoutově dvoře, ovšem pro sbírky Textilního muzea vhodné prostory k dispozici nebyly. Nakonec byly přesunuty do části bývalého kláštera v České Skalici, kde byla v květnu 1990 zpřístupněna rozsáhlá expozice, která se stala od ledna 2008 jako Muzeum textilu pobočkou UPM. Po uzavření Muzea textilu, k němuž došlo v roce 2018, je část sbírek zpátky ve Dvoře Králové nad Labem, který má bohatou historii textilního průmyslu a v minulosti se mu také proto říkalo „český Manchester“. Expozici textilního tisku na mapovém portálu najdete zde.

Město Dvůr Králové nad Labem bylo především střediskem obchodu a řemesel. Velkou tradici zde mělo tkalcovství a barvířství, protože odedávna se v okolí pěstoval len. Od konce 18. století sem zvolna pronikala bavlna a v 19. století začala len vytlačovat. Textilní průmysl se ve městě začal naplno rozvíjet v 80. letech 19. století, kdy začaly vznikat první textilní továrny (Winternitz a Friedman – 1861, Emanuel Bäumelt, Mořic Feldscharek, Julius Busch, atd.). V současnosti v tradici výroby textilu pokračuje JUTA a. s.

Expozice textilního tisku

Expozice textilního tisku

Expozice textilního tisku

 
Expozice textilního tisku

Expozice textilního tisku

 
Expozice textilního tisku

Expozice textilního tisku

 
Expozice textilního tisku

Expozice textilního tisku

 
Expozice textilního tisku

Expozice textilního tisku

 
Expozice textilního tisku

Expozice textilního tisku

 
Expozice textilního tisku

Expozice textilního tisku

 
Expozice textilního tisku

Expozice textilního tisku

 
Expozice textilního tisku

Expozice textilního tisku

 
Expozice textilního tisku

Expozice textilního tisku

 
Expozice textilního tisku

Expozice textilního tisku

 
Expozice textilního tisku

Expozice textilního tisku

 
Expozice textilního tisku

Expozice textilního tisku

 
Expozice textilního tisku

Expozice textilního tisku

 
Expozice textilního tisku

Expozice textilního tisku

 
Expozice textilního tisku

Expozice textilního tisku

 
 
24.6.2015 17:47:56 | přečteno 6552x | Jiří Třísko
 

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Švehlova ul. 400
544 17 Dvůr Králové nad Labem

tel.: +420 499 318 287
tel.: +420 730 182 895
info@mudk.cz

Otevírací doba:
červen-září                                                                      říjen-květen
pondělí–pátek 8:00–17:00                                               pondělí–pátek 8:00–17:00
sobota 8:00–15:00 (polední pauza 12:00–12:30)            sobota 9:00–13:00
neděle 9:00–13:00

load