Kostel sv. Jana Křtitele

kostel sv. Jana Křtitele

Václav Hanka nepotřeboval pravdu, aby pozvedl národ

Rukopis královédvorský  falzum nebo originál?

Ve věžní kobce děkanského kostela sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem objevil v roce 1817 Václav Hanka s místním kaplanem Pankrácem Borčem Rukopis královédvorský. Ať už jako falzum, nebo opravdový rukopis z dob středověku, splnil rukopis roli vzpruhy pro český národ v době národního obrození.  Příští rok se chystají oslavy 200 let od jeho objevení, ale vidět jeho věrnou kopii můžete již nyní v Městském muzeu ve Dvoře Králové nad Labem nebo při návštěvě kobky v kostele sv. Jana Křtitele. Tato kobka je zejména v letních měsících veřejnosti přístupná přes věž kostela, ze které je jedinečný výhled nejen na město.

Královédvorská Křížová cesta  utrpení a poroba nejen namalovaná

Původně pro kostel sv. Jana Křtitele vznikla série obrazů Křížová cesta od Václava Bergla, který byl dvorním malířem Marie Terezie a královédvorským rodákem. Vytvořil veliké množství obrazů ve Vídni, v Pešti a v různých místech Dolních a Horních Rakousích, zdobil freskami zdi a stropy klášterů, zámků, chrámů a jiných význačných budov včetně tzv. Berglových pokojů ve vídeňském Schönbrunnu. Obrazů na plátně a zarámovaných nemaloval mnoho. Proto je série jeho největších pláten - královédvorská „Křížová cesta”, která má nyní své místo v nejvyšším patře Špýcharu Městského muzea ve Dvoře Králové, opravdovým unikátem.

Bohužel z původních 14 obrazů bylo dochováno jen 10. Ze zbývajících 4 jsou další dva zmenšeny, z jednoho jsou 2 nepatrné zbytky, jeden byl zcela zničen. Původně zdobilo všech 14 obrazů stěny děkanského kostela sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem. Děkan Josef Beran však nepřál v době regotizace v 2. polovině 19. století baroknímu umění a nahradil plátna plastickou „Křížovou cestu” ze sádry. Při nešetrném snímání obrazů došlo k prvnímu poškození - jeden byl téměř roztrhán. Tehdejší soudní rada Antonín Schulz z něho zachránil již zmiňované dva nepatrné zbytky. Další obraz byl zcela zničen neopatrně odhozenou zápalkou. Ostatní obrazy zachránil Antonín Sucharda z Nové Paky, který 10 z nich, dle některých zdrojů, prodal dále do Solnohradu. Až občané města se postavili za navrácení Berglova díla do Dvora Králové nad Labem. Na zpětný odkup byla nakonec poskytnuta státní podpora, a obrazy se tak vrátily zpět, ovšem v zuboženém stavu. Dnes můžete toto unikátní rekonstruované dílo obdivovat v podkroví Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem.

Další příběhy kraje romantických šílenců:

Josef Vágner přenesl Afriku do srdce Evropy

Městské muzeum nepotřebuje zimu, aby mělo Vánoce

Jaroslav Valečka nepotřeboval kopec, aby postavil hrad

F. A. Špork nepotřeboval léčivý pramen, aby vybudoval světové lázně


Více o Regionální turistické hře Královédvorsko

kostel

JFG 1408

JFG 1408

 
JFG 2645

JFG 2645

 
Kostel sv. Jana Křtitele

Kostel sv. Jana Křtitele

 
Kostel sv. Jana Křtitele

Kostel sv. Jana Křtitele

 
 
8.6.2016 11:02:30 | přečteno 2567x | Bc. Jan Skalický, MSc.
 

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Švehlova ul. 400
544 17 Dvůr Králové nad Labem

tel.: +420 499 318 287
tel.: +420 730 182 895
info@mudk.cz

Otevírací doba:
červen-září                                                                      říjen-květen
pondělí–pátek 8:00–17:00                                               pondělí–pátek 8:00–17:00
sobota 8:00–15:00 (polední pauza 12:00–12:30)            sobota 9:00–13:00
neděle 9:00–13:00

load